Cách cài Teamviewer trên Debian 7 (wheezy) amd64

Để cài Teamviewer trên Debian 7 64 bit, bạn cần phải kích hoạt multiarch.

Để kích hoạt Multiarch, thực hiện lệnh sau với quyền root:
# dpkg --add-architecture i386

sau đó thực hiện lệnh:
# apt-get update

Thực hiện cài Teamviewer:
# dpkg -i teamviewer_linux_x64.deb

Trường hợp “dpkg” than phiền về "missing dependencies", hoàn tất quá trình cài đặt bằng cách thực hiện lệnh sau:
# apt-get -f install

Thông tin thêm về hỗ trợ Multiarch có thể xem ở đây:

http://www.debian.org/News/2011/20110726b.en.html

Nguồn

Advertisements