Blog mới (thử nghiệm) của tôi

Hiện tại tôi đang thử nghiệm một blog mới: http://tucm.calepin.co/
Calepin là dịch vụ blog có thể đọc trực tiếp các file dạng markdown từ trong thư mục Dropbox của người dùng và chuyển thành dạng blog trên server.

Advertisements