Ubuntu 12.04 – Xử lý lỗi Desktop không hiển thị đúng các mục trong thư mục $HOME/Desktop và/h oặc chuyển thư mục Desktop khỏi vị trí mặc định

Hôm nay sau khi khôi phục dữ liệu từ một file sao lưu cũ vào partition root, mình mở máy lên và thấy trên Desktop toàn các mục trong home folder (~/) thay vì đúng ra phải là các mục trong ~/Desktop/
Sau một hồi đào bới internet, mình đã tìm được giải pháp:

Dùng chương trình soạn thảo văn bản (text editor) để mở tập tin /home/username/.config/user-dirs.dirs
Tìm dòng bắt đầu bằng XDG_DESKTOP_DIR=...
Trong trường hợp của mình nó là XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/" nên Desktop chỉ hiện các mục trong home folder
Muốn sửa lại như bình thường, chỉ cần sửa dòng trên lại thành XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop" và khởi động lại máy hoặc chỉ cần khởi động lại hệ thống X Windows (Alt + Print Scrn + K) để đỡ tốn thời gian.

Nhân cơ hội này, mình cũng làm một việc mình đã có ý định từ lâu: chuyển thư mục Desktop sang một partition khác với root để khỏi mất công sao lưu và hồi phục lại sau mỗi lần cài lại máy. Do vậy, mình đã đổi dòng này thành: XDG_DESKTOP_DIR="/đường/dẫn/đến/thư/mục/Desktop"
(partition này đã được thiết lập để tự động gắn – auto-mount mỗi khi khởi động máy).

Advertisements

Ubuntu linux – Xuất toàn bộ văn bản trong file pdf ra file text theo thứ tự như người đọc

Trong cửa sổ dòng lệnh (terminal):

$pdftotext -layout my_pdffile.pdf textfile.txt

Lệnh này sẽ xuất toàn bộ văn bản trong my_pdffile.pdf ra file textfile.txt theo thứ tự đọc. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với một số file pdf, khi chọn văn bản, chép và dán vào chỗ khác, văn bản sẽ không đúng thứ tự như khi bạn đọc trong file pdf (bạn có thể thử với file này hoặc các file ở đây).

Trước khi dùng được lệnh trên, có thể bạn phải cài chương trình poppler-utils

$sudo apt-get install poppler-utils

Chương trình poppler-utils còn có thể giúp xuất toàn bộ hình ảnh… trong file text.

Nguồn bài viết: ở đây

Cách vẽ mũi tên từ node này đến node khác trong Freemind

Chọn cùng lúc 2 node bạn muốn vẽ mũi tên (giữ Ctrl và bấm chọn) và nhấn Ctrl + L để vẽ mũi tên.
Bạn có thể đổi chiều, màu hoặc xóa mũi tên bằng cách nhấn chuột phải vào nó và chọn mục tương ứng trong menu ngữ cảnh.
Nhấn vào đây để xem nguồn & thông tin thêm về các phím tắt trong Freemind.


How to draw arrows from one node to another in Freemind

Select the two nodes you want to draw arrow between at the same time (just hold Ctrl and select them), press Ctrl + L key combination to draw the arrow.
You can change the arrow’s direction, color or remove by right-clicking on it and select appropriate item in the appeared context menu.
Click here to read source & more information about keyboard shorcuts in Freemind.