Hàm INDIRECT trong Microsoft Excel

Ở dạng đơn giản nhất, hàm INDIRECT cho phép ghi địa chỉ của 1 ô vào ô khác, và lấy dữ liệu từ ô đầu tiên bằn cách tham chiếu đến ô thứ 2. Ví dụ: nếu ô C2 chứa giá trị 3, A1 chứa giá trị “C2”, tại ô D5 nhập =INDIRECT(A1) sẽ trả về giá trị 3 (giá trị chứa trong ô C2).

Sức mạnh thực sự của hàm INDIRECT ở chỗ nó có thể biến chuỗi bất kỳ thành 1 tham chiếu.
Ví dụ:

Advertisements

Hướng dẫn cài đặt JCreator

Trước khi sử dụng JCreator, bạn cần cài Java Development Kit (JDK) của Oracle, Sun Microsystems. Bạn sẽ phải tải và cài đặt cả bộ JDK và tài liệu Java API (Java API documentation).

 • Java Development Kit (JDK)

Vào trang tải về cho JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Bấm vào nút dowload JDK:

Bạn được dẫn đến trang chi tiết download, cuộn xuống phía dưới, đánh dấu chọn vào mục “Accept License Agreement” và chọn bản tải về thích hợp với hệ điều hành của bạn (“Windows x86” cho các bản Windows 32 bit và “Windows x64” cho các bản 64 bit…):

Cài JDK ở thư mục mặc định (ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01)
 • Java API Documentation (các tài liệu Java API)

Vào trang tải về cho JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Cuộn xuống cho đến khi thấy phần “Additional Resources”

Tải bộ Java SE documentation cho phiên bản thích hợp với bộ JDK ở trên
Tương tự ở trên, bạn chọn “Accept License Agreement” và chọn file “jdk-xxx-apidocs.zip” để tải về

Giải nén file zip vừa tải vào cùng thư mục với JDK (trong ví dụ này là C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\).
 •  Sử dụng Setup Wizard để khởi động JCreator
Chạy JCreator.

Làm theo các hướng dẫn của Setup wizard, đặt các đường dẫn là C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01 và C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\docs.

 • Khởi động JCreator không qua Setup Wizard

Khi JCreator đang chạy, mở cửa sổ Options từ menu Configure.

Bấm chuột vào lựa chọn JDK Profiles.

Chọn mục mặc định trong danh sách và nhấn Edit.

Bảo đảm rằng muc Name hiển thị đúng version của thư mục JDK đã chọn, trong trường hợp này là JDK version 1.7.0_01.

Thiết lập đường dẫn cho “JDK Home path” bằng cách nhấn vào nút Browse ở bên cạnh.

Duyệt đến thư mục gốc cài đặt JDK: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\. Nhấn OK.

Nhấn vào thẻ Documentation, bấm Add để thêm đường dẫn: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\docs. Nhân OK.

Đóng các cửa sổ.

 

Dịch và chỉnh sửa từ: http://www.jcreator.com/installation.htm

Thêm mục “Command Prompt” để mở cửa sổ CMD tại 1 folder khi được bấm chuột phải (Windows)

Làm thế nào để thêm mục “Command Prompt” vào menu ngữ cảnh mặc định khi nhấn chuột phải vào 1 folder?

Nếu bạn phải thường xuyên mở cửa sổ dòng lệnh và chuyển đến 1 thư mục làm việc bằng lệnh “cd” trong Windows Command (Start -> Run -> cmd), bạn có thể thêm mục “Command Prompt” vào thực đơn mở ra khi click chuột phải vào 1 folder bất kỳ, cách làm như sau:

 1. Log vào windows với quyền admin
 2. Trong cửa sổ Explorer, mở thực đơn Tools, Folder Options.
 3. Chọn tab File Types
 4. Với Windows XP: di chuyển tới NONE / Folder
 5. Với Windows 2000: nhấn n để lăn đến phần N/A.
 6. Với Windows NT/98/95: nhấn f để lăn đến phần Folders.
 7. Chọn mục được gắn nhãn Folder
 8. Cho Windows 2000/XP: Nhấn nút Advanced.
 9. Cho Windows NT/98/95: Nhấn nút Edit.
 10. Chọn New
 11. Trong ô action gõ “Command Prompt” không có dấu nháy kép.
 12. Trong ô application gõ “cmd.exe” không có dấu nháy kép.
 13. Lưu và thoát Folder Options.

 

Nguồn: phương pháp số 3 tại trang web http://www.petri.co.il/add_command_prompt_here_shortcut_to_windows_explorer.htm

Đã thực hiện tốt trên Windows XP SP3.