Cách thêm ngoại lệ bảo mật cho trang web đối với một số trình duyệt phổ biến

Việc truy cập vào một số trang web sử dụng chứng thư HTTPS/SSL tự ký (self-signed certificate) có thể khiến trình duyệt đưa của bạn đưa ra một cảnh báo. Bạn vẫn có thể truy cập trang web kia nếu muốn bằng cách thêm một ngoại lệ bảo mật cho trang web vào trình duyệt của mình.

Phần dưới đây sẽ hướng dẫn thêm ngoại lệ bảo mật cho một số trình duyệt phổ biến:

 • Mozilla Firefox

Nhấn vào nút “Advanced” trên trang cảnh báo

ff-2016-11-22-16_00_41-insecure-connection

Sau đó nhấn vào nút “Thêm ngoại lệ” trong phần mới hiện ra.

ff-2016-11-22-16_24_48-insecure-connection

Cuối cùng nhấn vào nút “Xác nhận ngoại lệ bảo mật”

ff-2016-11-22-16_26_26-them-ngoai-le-bao-mat

 • Google Chrome

Nhấn vào link “ADVANCED” trên trang cảnh báo

chrome-2016-11-22-16_29_46-privacy-error

Sau đó nhấn vào link “Proceed to…. (unsafe)”

chrome-2016-11-22-16_32_14-privacy-error

 • Microsoft Internet Explorer

IE chỉ bắt bạn thực hiện một bước: nhấn vào link “Continue to this website (not recommended)”

ie-2016-11-22-16_35_46-certificate-error_-navigation-blocked-internet-explorer

Advertisements

Cách truy cập vào VirtualBox Shared Folders từ máy ảo Ubuntu Server

VirtualBox Shared Folders là các thư mục được chia sẻ giữa máy chủ (host) và máy ảo (guest) trên máy chủ đó. Thông qua các Shared Folders này, người dùng trên máy ảo có thể truy cập vào các tập tin/thư mục đã được chia sẻ trên máy chủ.

Để sử dụng được tính năng này, đầu tiên cần phải cài đặt VirtualBox Guest Additions trên máy ảo:

1. Khởi động máy ảo Ubuntu Server

2. Tại menu Devices của cửa sổ máy áo, chọn Insert Guest Additions CD image…

2015-06-25_14-50-44

 
3. Lúc này file .iso của đĩa CD Guest Additions đã nằm trong ổ CD của máy ảo, ta cần phải mount (gắn) nó vào thì mới truy cập được các file bên trong:

$ sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

4. Di chuyển đến thư mục CD-ROM và liệt kê nội dung:

$ cd /media/cdrom/
$ ls -al
total 50708
dr-xr-xr-x 6 root root   2048 May 13 22:15 .
drwxr-xr-x 4 root root   4096 Jun 25 14:13 ..
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 32Bit
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 64Bit
-r-xr-xr-x 1 root root   647 Sep 12 2014 AUTORUN.INF
-r-xr-xr-x 1 root root   6966 May 13 23:12 autorun.sh
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 cert
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 OS2
-r-xr-xr-x 1 root root   5523 May 13 23:12 runasroot.sh
-r-xr-xr-x 1 root root 7136717 May 13 23:12 VBoxLinuxAdditions.run
-r-xr-xr-x 1 root root 16302592 May 14 00:14 VBoxSolarisAdditions.pkg
-r-xr-xr-x 1 root root 17375136 May 13 23:15 VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
-r-xr-xr-x 1 root root  312384 May 13 23:12 VBoxWindowsAdditions.exe
-r-xr-xr-x 1 root root 10768488 May 13 23:12 VBoxWindowsAdditions-x86.exe

5. Cài chương trình hỗ trợ cho quá trình cài đặt VBoxAdditions:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y install build-essentials

6. Cài VBoxAdditions:

$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

7. Để truy cập được vào Shared Folders, user của bạn phải thuộc group vboxsf:

$ sudo adduser $USER vboxsf

8. Trong cửa sổ Oracle VM VirtualBox Manager, nhấn chuột phải vào tên máy ảo của bạn, chọn Settings. Trong cửa sổ mới mở, chọn tab Shared Folders và nhấn vào biểu tượng Folder có dấu cộng ở bên phải.

2015-06-25_15-22-52

9. Trong cửa sổ Add Share mới hiện ra, chọn thư mục muốn chia sẻ và các thuộc tính mong muốn. Đánh dấu vào 2 ô Auto-mountMake Permanent để VirtualBox tự động mount thư mục. Bạn có thể đánh dấu vào ô Read-only nếu không muốn user trong máy ảo chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong thư mục.

2015-06-25_15-26-03

10. Thiết lập hoàn tất. Bạn chỉ cần khởi động lại máy ảo và sẽ truy cập được thư mục đã chia sẻ trong /media:

$ ls -l /media
total 2
dr-xr-xr-x 6 root root  2048 May 13 22:15 cdrom
drwxrwx--- 1 root vboxsf  0 Jun 25 14:10 sf_xyz

Tham khảo: http://tadabborat.tumblr.com/post/7881270430/virtualbox-shared-folders-on-ubuntu-server-64bit

Cách khắc phục lỗi Server Ubuntu không khởi động được sau khi cài kernel version mới do không đọc được partition LVM

Hiện tượng:

Sau khi cài kernel version mới, server bị treo/không khởi động lại được – không thể ping, ssh tới server, tất cả các dịch vụ không chạy.

Sau khi reset/bật tắt server, máy chạy rất lâu, hiện lên cảnh báo “ALERT! /dev/mapper/ubuntu–vg-root does not exist. Dropping to a shell!” và nhảy vào dấu nhắc (initramfs) _

Untitled

Cách giải quyết:

Vào menu boot của GRUB, chọn Advanced options for Ubuntu và chọn kernel version trước khi cập nhật.

2015-06-19_08-33-572015-06-19_09-39-20

Bức xạ của điện thoại di động có tăng lên 1000 lần khi pin yếu?

Tóm tắt:

Không có liên hệ nào giữa mức độ bức xạ và dung lượng pin còn lại. Có thể có việc bức xạ tăng lên khi mức tín hiệu nhận được (mức sóng) yếu do mức phát của điện thoại được điều khiển bởi trạm di động, khi mức sóng yếu, tự động điện thoại sẽ phát mạnh hơn để giữ được liên lạc.

Bài viết đầy đủ:
Does a cell phone emit 1000 times more radiation when its battery is low?
http://skeptics.stackexchange.com/a/13816

Che các vùng không cần thiết khi in trong Qgis bằng plugin Mask

Tình huống:

Bạn muốn tạo bản in chỉ có phần được viền xanh trong hình dưới, phần còn lại bạn muốn che khuất vì lý do thẩm mỹ hoặc không muốn để lộ các thông tin không cần thiết.

Image

Vấn đề:

Cách tạo bản in thông thường trong Qgis thông qua Print Composer sẽ chỉ giới hạn theo hình chữ nhật của khung giấy.

Cách giải quyết:

Giả sử bạn đã có 1 polygon giới hạn vùng cần in (polygon viền xanh trong hình trên), bạn có thể sử dụng plugin “Mask” để che các vùng không cần thiết (nằm ngoài polygon).

1. Cài plugin Mask:

Vào menu Plugins > Manage and Install Plugins…

Vào mục Get more, tìm kiếm cụm từ Mask và cài đặt plugin tìm thấy

Image

2. Tạo lớp mặt nạ:

Bây giờ quay trở lại màn hình chính, chọn polygon giới hạn bằng tool Select Feature và nhấn vào nút Create mask trên thanh công cụ Plugins (hoặc có thể vào menu Plugins > Mask > Create mask)

Image

Lúc này plugin sẽ tạo một lớp tạm tên là Mask che vùng phía ngoài polygon đã chọn.

Image

Bạn có thể nhấp đúp vào lớp Mask trong panel Layers để chỉnh độ trong suốt (transparency) về 0 nếu không muốn người nhận được bản in vẫn nhìn thấy vùng bên ngoài polygon giới hạn dù đã được làm mờ.

Image

3. Tạo bản in với Print Composer:

Lúc này bạn sẽ nhận được kết quả như hình dưới

Image

Vấn đề sẽ không đơn giản như trên nếu các lớp bên dưới của bạn ở dạng vector và cần hiển thị nhãn: các nhãn sẽ hiện ra cả ở vùng bị che khuất. Để không hiển thị các nhãn ở vùng bị che, bạn có thể in ra file pdf  hoặc svg và dùng phần mềm Inkscape để sửa trước khi gửi file/in ra giấy.

PostgreSQL – Make a copy of a schema in the same database

# dump the schema into a text file as user 'postgres'
pg_dump -h localhost -n source_schema -U postgres db_name > dump.sql
# change all instances of source_schema in the dump into new_schema
sed -i 's/source_schema/new_schema/g' dump.sql
# skip all GRANT statements in the dump by commenting out
sed -i 's/GRANT/-- GRANT/g' dump.sql
# feed the dump file into psql to create new_schema as user 'postgres'
psql -h localhost -f dump.sql -U postgres db_name
# remove the dump file to clean up the file system
rm dump.sql

Some other ways: http://dba.stackexchange.com/questions/10474/postgresql-how-to-create-full-copy-of-database-schema-in-same-database

Ubuntu – Khắc phục lỗi “Cannot move file to trash; do you want to delete immediately?”

Cách 1:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1810964

Cách 2:
Your partition should be mounted:
$ read -p “User name: ” _user
$ read -p “Partition name: ” _partition
$ _uid=”$(id -u $_user)”
$ sudo mkdir “/media/$_partition/.Trash-$_uid”
$ sudo chown “$_user /media/$_partition/.Trash-$_uid”